Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Het tweede CCC programma had een looptijd van 2011 tot en met 2014 en is onder de naam CCC2 uitgevoerd. Tijdens CCC2 is door meer dan 50 onderzoekers in 8 workpackages met een projectvolume van 9,5 miljoen euro gewerkt aan de thema’s 'Koolhydraten voor voeding en gezondheid' en 'Koolhydraten conversie en bewerking'.

Resultaten


Met CCC2 is het succes van CCC1 in termen van wetenschappelijke resultaten, publicaties en proefschriften, alsmede de versterking van de samenwerking tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven, voortgezet en versterkt. Voorbeelden zijn:


1)    Nieuwe of verbeterde koolhydraatvezels (humane voeding en diervoeding) waarbij gekeken is naar:

  • goedkopere en duurzamere alternatieven in de vorm van koolhydraten met een plantaardige oorsprong;
  • inperking antibioticumgebruik;
  • efficiëntere voedselproductie en complexe koolhydraten met invloed op de afweer en vetopslag in productiedieren;
  • het meten van immunologische en metabole effecten van koolhydraten en;
  • immuunsysteem regulerende eigenschappen van oligosachariden van verschillende bronnen.

2)    Versnelling aardappelveredelingsproces.
3)    Nieuwe toepassingen voor traditionele grondstoffen zoals:

  • het upgraden en toepassen van biobased materialen. Daaronder valt de optimalisatie en vergrote meerwaarde van aardappelingredienten voor de papierindustrie;
  • de stabilisatie van biologisch actieve stoffen in melk. Deze kennis kan worden gebruikt om hittegevoelige componenten beter te beschermen, waardoor het mogelijk gemakt wordt om producten met belangrijke basisstoffen wereldwijd bereikbaar te maken.

 

CCC2 heeft geresulteerd in 5 octrooien/octrooiaanvragen (waaronder beoogde aanvragen), 61 wetenschappelijke publicaties, 10 promoties, 67 wetenschappelijke lezingen, 163 overige uitingen en een investering van  € 8,2 miljoen aan uitgelokte investeringen, waarvan € 3,9 miljoen door de deelnemende bedrijven (cash en in kind), in nieuwe CCC onderzoeksprogramma’s en verdere verdieping en valorisatie van CCC2 kennis. Er zijn 69 directe en indirecte projectgebonden fte’s gerealiseerd. Daarnaast zijn er 79 nieuwe directe arbeidsplaatsen gecreëerd bij de partners in CCC2 en nog eens minimaal 20 directe projectgebonden arbeidsplaatsen voor de komende 4 à 5 jaren in vervolgprojecten van CCC2. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de indirecte werkgelegenheid waarvan eveneens sprake zal zijn. Geconcludeerd kan worden dat het CCC 2 programma heeft geresulteerd in ruim 366 directe en indirecte fte’s.

Financiering

De deelnemende bedrijven en kennisinstellingen droegen in CCC2 met elkaar 55% van de projectkosten. De resterende 45% van het projectbudget is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Voor de volledige CCC2 rapportage, deelnemers, wetenschappelijke output en meer: klik hier.
Voor testimonials van deelnemers: klik hier