Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Het eerste CCC programma had een looptijd van 2009 tot en met 2013 en is onder de naam CCC1 uitgevoerd. Tijdens CCC1 is door meer dan 50 onderzoekers in 12 workpackages met een projectvolume van 17,3 miljoen euro gewerkt aan de thema’s 'Koolhydraten voor voeding en gezondheid' en 'Koolhydraten conversie en bewerking'.

Op deze wijze is precompetitief onderzoek verricht dat een onmiddellijke vertaling vond in voor bedrijven nuttige producten, technieken, methoden of inzichten De onderzoeksprojecten sluiten aan bij de thema’s en maatschappelijke vraagstukken die op dit moment in (Noord-)Nederland en internationaal een grote rol spelen: Healthy Ageing (gezond ouder worden) en Biobased Economy (economie gebaseerd op het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van groene grondstoffen) voor een duurzame maatschappij en duurzame energie.

Resultaten CCC1

Het CCC1 programma heeft geleid tot toename van de Nederlandse concurrentiekracht door zeer succesvolle nieuwe toepassingen en hoogwaardige producten. Voorbeelden zijn nieuwe of verbeterde koolhydraatvezels (kindervoeding; inperking en beperking nadelen van antibioticumgebruik), langzaam verteerbare koolhydraten voor gezondere voeding (slow/low carbohydrates, tegengaan obesitas en ouderdomsdiabetes) en polymeren uit biomassa (nieuwe uitgangsstoffen uit bietenpulp, bijvoorbeeld voor toekomstige plasticflessen).

CCC1 heeft geresulteerd in 9 octrooien/octrooiaanvragen (waaronder beoogde aanvragen), en € 27,7 miljoen aan uitgelokte investeringen (multiplier met factor 1,6), waarvan € 10,3 miljoen door de deelnemende bedrijven (cash en in kind), in nieuwe CCC onderzoeksprogramma’s en verdere verdieping en valorisatie van CCC1 kennis. Er zijn  112 directe en indirecte projectgebonden fte’s gerealiseerd. Daarnaast zijn er 99 nieuwe directe arbeidsplaatsen gecreëerd bij de partners in CCC1 en nog eens minimaal 60 directe projectgebonden arbeidsplaatsen voor de komende 4 à 5 jaren in vervolgprojecten van CCC1. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de indirecte werkgelegenheid waarvan eveneens sprake zal zijn. Geconcludeerd kan worden dat het CCC 1 programma heeft geresulteerd in ruim 270 directe en indirecte fte’s.

Financiering

De deelnemende bedrijven en kennisinstellingen droegen in CCC1 ieder 25% van de projectkosten. De resterende 50% van het projectbudget werd medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Samenwerkingsverband Noord -Nederland (SNN), de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de gemeente Groningen.


Voor de volledige CCC1 rapportage, deelnemers, wetenschappelijke output en meer: klik hier.
Voor testimonials van deelnemers: klik hier