Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Het Carbohydrate Competence Center (CCC) in Groningen wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Het CCC is een aantrekkelijke partner voor innovatie op alle gebieden waar koolhydratendeskundigheid relevant is. Als open organisatie verwelkomen wij graag nieuwe partners met expertise en innovatiewensen op koolhydraatgebied. U kunt deelnemen aan CCC onderzoek maar u kunt ook lid worden van het CCC kennisnetwerk.

Nederland toonaangevend in koolhydratenonderzoek

Koolhydraten spelen een grote rol in gezonde voeding en als bron van nieuwe materialen en chemicaliën. Sectoren waarin koolhydraten van belang zijn omvatten maar liefst 48% van de Nederlandse export. Het is dan ook niet toevallig dat Nederland het internationaal toonaangevende  Carbohydrate Competence Center (CCC) huisvest.

Het CCC is een samenwerkingsverband waarin de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research centre samen met andere kennisinstellingen en een groot scala aan bedrijven  werken aan excellent vraaggestuurd, fundamenteel wetenschappelijk koolhydratenonderzoek. Sinds de oprichting van het CCC zijn er al 24 onderzoeksprojecten afgerond met een budget van € 28 miljoen. Momenteel zijn drie onderzoeksprojecten in uitvoering met in totaal een budget van € 8 miljoen waarvan 50% gefinancierd vanuit bedrijven. Deze onderzoeksprojecten komen deels voort uit partnerships met organisaties zoals NWO en andere initiatieven. 

Vraaggestuurd en innovatief onderzoek

In de CCC projecten wordt onderzoek verricht naar de synthese, modificatie en/of afbraak van koolhydraten. Binnen CCC ontwikkelen bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk instrumenten om nieuwe, op koolhydraten gebaseerde producten en processen te creëren met focus op gezonde voeding voor mens en dier en voor een meer duurzame samenleving gebaseerd op materialen en chemicaliën uit biomassa. Dit is vertaald naar twee CCC speerpunten:

  • 'Koolhydraten voor voeding en gezondheid' - slow en low carbs, prebiotica.
  • 'Koolhydraten conversie en bewerking' - koolhydratenextractie uit biomassa en omzetting in biochemicaliën, biomaterialen en biobrandstoffen: Biobased Economy.

Promovendi en postdoc onderzoekers in verschillende universitaire groepen richten zich primair op fundamenteel onderzoek, daarna zetten wetenschappers in de bijbehorende industriële laboratoria en MKB bedrijven de gegenereerde kennis om naar nieuwe toepassingen.

CCC genereert wereldwijde concurrentiekracht

Koolhydraten worden toegepast in vrijwel alle economische sectoren. CCC draagt als een publiek- private samenwerking bij aan het realiseren van zowel beleidsdoelstellingen op het gebied van voeding en gezondheid als doelstellingen van verschillende topsectoren, met name AgroFood en Chemie (en daarmee ook Biobased Economy). CCC doet dit door:

  1. Aantoonbare bijdrage aan "het benutten van valorisatie potentieel van reststromen en grondstoffen in de hele koolhydraat waardeketen van biomassa naar Food en Non-Food" (duurzaamheid ambitie AgroFood).
  2. Het volledig inzetten van groene grondstoffen voor chemische producten op grote schaal (belangrijkste ambitie van de Topsector Chemie).
  3. Aantoonbare bijdrage aan ambitie 'verminderen van CO2 footprint' (ambitie AgroFood en Biobased Economy).

Investeren in CCC koolhydraatonderzoek biedt uw bedrijf of organisatie internationale kansen in maatschappelijk relevante sectoren zoals gezond ouder worden (Healthy Ageing) en efficiënt gebruik van groene grondstoffen (Biobased Economy). Toepassing van CCC kennis versterkt bovendien de wereldwijd leidende concurrentiekracht van de Nederlandse Agri&Food sector in het algemeen en de aardappel-, suiker- en zuivelverwerkende industrie in het bijzonder.