Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

Het CCC onderscheidt zich door multidisciplinaire samenwerking en haar precompetitieve en vraaggestuurde aanpak. Om deze optimaal te faciliteren zijn heldere afspraken nodig. Bij de start van ieder CCC programma worden daarom algemene afspraken en spelregels rond deze publiek-private samenwerking vastgelegd in een Consortium Agreement (CA) en ondertekend door alle deelnemende bedrijven en kennisinstellingen.

Het CA legt algemene afspraken vast en stelt basisregels voor de publiek-private samenwerking. Zo wordt een geheimhoudingsverklaring opgenomen en wordt vastgesteld hoe de deelnemende partijen bijdragen aan de financiering van het onderzoeksbudget (in cash en in-kind). Het bepaalt ook welke activiteiten de deelnemende partijen uitvoeren, de manier waarop onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en hoe de rechten op nieuw intellectueel eigendom wordt verdeeld, rekening houdend met de business scope van individuele industriele partijen. Het CCC heeft door haar langdurige ervaring een goed functionerende blauwdruk ontwikkeld waarvan ook andere consortia -zoals het Protein Competence Center- inmiddels gebruik maken.

 

UITVOERING VAN HET ONDERZOEKSPROGRAMMA

Uiteraard wordt ook helder vastgelegd wie de regie voert over het project en als aanspreekpunt voor het CCC managementteam fungeert. Het CCC-MT stelt voor elk onderzoeksprogramma een programmadirecteur aan. Deze is verantwoordelijk voor voortgang van en de samenhang in het onderzoek. Ook kan deze de deelnemers adviseren over zowel wetenschappelijke als valorisatie aspecten van het onderzoek. Halverwege de projectduur organiseert projectdirecteur bovendien een beoordeling over de wetenschappelijke kwaliteit: de midterm review. De uitkomst hiervan wordt met de programmapartners besproken om daar waar nodig bij te sturen en de samenwerking binnen de onderzoeksteams te bevorderen. Ook bij de afronding van een programma vindt een beoordeling plaats. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar valorisatiekansen en mogelijkheden voor vervolgonderzoek