Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Random header banner 1 Random header banner 2 Random header banner 3 Random header banner 4 Random header banner 5

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is één van de Founding Fathers van het CCC en ondersteunt CCC bij de bedrijfsvoering. Met het uitvoeren van grote onderzoeksprojecten is het CCC voor de RUG een belangrijke rol gaan spelen in de valorisatie van haar fundamentele kennis. En datzelfde geldt voor de andere kennispartners binnen de projecten zoals WUR. Ook zijn de bestaande banden met private partijen en andere kennisinstellingen nauwer aangetrokken en zijn nieuwe banden ontstaan. Zowel binnen als buiten de RUG is de manier van werken met industriële partijen een voorbeeld geworden. Dit heeft geleid tot andere initiatieven die zich als Competence Center profileren: Protein Competence Center, Biomarker Competence Center, Dairy Chain Competence Center, et cetera.

Om die reden heeft het College van Bestuur van de RUG in 2015 besloten om € 4 miljoen te investeren in CCC en haar omgeving voor een periode van vijf jaar. Er worden nieuwe hoogleraarposities gecreëerd op het gebied van ‘Voeding en Gezondheid’ en op het gebied van ‘BioBased Economy’, de twee hoofdassen van het CCC. Tevens wordt geïnvesteerd in de tijdige opvolging van de wetenschappelijk directeur van het CCC en het versterken van het centrale management: in totaal een investering van 6 fte.

Klik hier voor meer informatie en contact.